Stommontering

  • Synvillan lägger sylltätning och syll.
  • Resning, riktning av ytterväggsblock, stomme till bärande innervägg, gavelspetsar, takkupor och takstolar.
  • Läggning av råspont och underlagspapp samt ströläckt.
  • Bjälkar till mellanbjälklag på 1 1/2-planshus läggs på plats i takstolsfacken.
  • Hörn samt blockskarvar skruvas med fransk skruv.
  • Montering av löst levererad panel och täckbrädor ingår ej.
  • Vindskivor och eventuell gaveldekor monteras fast.