ROT-avdrag

Om du anlitar en hantverkare med F-skattesedel har du möjlighet att reducera din skatt med 30 % av arbetskostnaden,
med sammanlagt max 50 000 kr per person och år.

Detta gäller för renovering, underhåll, om- och tillbyggnader av såväl bostadsrätter som småhus.

Läs mer ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida >>