Generalentreprenad

Ni som kund köper en husleverans av ett husföretag på ett kontrakt och sedan köper ni entreprenaderna av oss på ett kontrakt.
Vi tar över ansvaret att bygga och färdigställa huset efter upprättade ritningar och tidsplan.

Vi har ett starkt nätverk och nära samarbete med duktiga underentreprenörer som vi jobbat med under många år där alla tar ansvar och gör
sitt yttersta för att slutresultatet ska bli bra och du som kund skall bli riktigt nöjd.