Färdigt utvändigt

  • Synvillan lägger sylltätning och syll.
  • Resning, riktning av ytterväggsblock, stomme till bärande innervägg, gavelspetsar, takkupor och takstolar.
  • Läggning av råspont, underlagspapp, ströläkt och bärläkt samt tegel.
  • Bjälkar till mellanbjälklag på 1 1/2-planshus läggs på plats i takstolsfacken.
  • Hörn samt blockskarvar skruvas med fransk skruv.
  • Montering av löst levererad panel till takfot och täckbrädor ingår.
  • Vindskivor och eventuell gaveldekor monteras fast.
  • All utvändig plåt monteras, ej takhuvar för ventilation.
  • Terrasser monteras med eventuellt räcke.
  • Entreprenaden omfattar snickeri, plåt/ventilation.